Tổng cục Hậu cần là gì

Cục Hậu cần là cơ quan bảo đảm hậu cần ở cấp quân khu, quân đoàn, quân chủng (và tương đương) chịu sự chỉ huy trực tiếp toàn diện, thuộc quyền của Đảng ủy hoặc Bộ Tư lệnh cấp mình, chịu sự chỉ đạo của Tổng cục Hậu cần về nghiệp vụ, đồng thời là cơ quan nghiệp vụ cấp trên của Phòng (ban) hậu cần ngành dọc cấp dưới trực thuộc. Được tổ chức từ năm 1961 tại các Quân khu sau đó đến năm 1974 tách Cục Hậu cần thành hai cơ quan là Cục Hậu cần và Cục Kỹ thuật.[1][2][3][4][5][6]

Mục lục

 • 1 Chức năng
 • 2 Nhiệm vụ chung
 • 3 Tổ chức chung
 • 3.1 Tổ chức Đảng
 • 3.2 Tổ chức chính quyền
 • 3.2.1 Lãnh đạo chỉ huy
 • 3.2.2 Các cơ quan chức năng
 • 3.2.3 Các đơn vị cơ sở
 • 4 Hệ thống cơ quan hậu cần
 • 5 Tổ chức cụ thể
 • 5.1 Cục Hậu cần thuộc Quân khu
 • 5.2 Cục Hậu cần thuộc Quân chủng
 • 5.3 Cục Hậu cần thuộc Tổng cục
 • 5.4 Cục Hậu cần thuộc Quân đoàn
 • 5.5 Cục Hậu cần thuộc Binh chủng
 • 5.6 Các đơn vị khác
 • 6 Xem thêm
 • 7 Chú thích

Chức năngSửa đổi

Cục Hậu cần có chức năng giúp Đảng ủy và Bộ Tư lệnh hoặc thủ trưởng cấp mình quản lý công tác bảo đảm hậu cần, đồng thời là cơ quan nghiệp vụ cấp trên của Phòng (ban) hậu cần đơn vị cấp dưới trực thuộc. Hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thủ trưởng cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Hậu cần

Nhiệm vụ chungSửa đổi

Tổ chức chungSửa đổi

Tổ chức ĐảngSửa đổi

Từ năm 2006 thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong Quân đội. Tổ chức Đảng bộ như sau:

 • Đảng bộ Quân khu, Quân đoàn và tương đương là cao nhất.
 • Đảng bộ Cục Hậu cầnt thuộc Đảng bộ Quân khu, Quân đoàn và tương đương
 • Đảng bộ các đơn vị trực thuộc Cục Hậu cần (tương đương cấp Tiểu đoàn và Trung đoàn)
 • Chi bộ các cơ quan đơn vị trực thuộc các đơn vị cơ sở (tương đương cấp Đại đội)

Ban Thường vụ của Cục Hậu cần gồmː

 • Bí thư Đảng ủy Cục Hậu cầntː Thường là Chính ủy Cục Hậu cần đảm nhiệm
 • Phó Bí thư Đảng ủy Cục Hậu cầnː Thường là Chủ nhiệm Hậu cần đảm nhiệm.
 • Ủy viên Thường vụ Cục Hậu cầnː Thường là các Phó Chủ nhiệm Hậu cần còn lại.

Tổ chức chính quyềnSửa đổi

Lãnh đạo chỉ huySửa đổi

 • Chủ nhiệm Hậu cầnː 01 người. Trần quân hàm Đại tá
 • Chính ủyː 01 người. Trần quân hàm Đại tá
 • Phó Chủ nhiệm Hậu cầnː từ 2-3 người. Trần quân hàm Đại tá.

Các cơ quan chức năngSửa đổi

 1. Phòng Tham mưu
 2. Phòng Chính trị
 3. Phòng Kỹ thuật
 4. Phòng Quân nhu
 5. Phòng Doanh trại
 6. Phòng Xăng dầu
 7. Phòng Vận tải
 8. Phòng Quân y
 9. Ban Tài chính
 10. Ban Hành chính
 11. Các Phòng đặc chủng theo ngành

Các đơn vị cơ sởSửa đổi

 1. Lữ đoàn vận tải
 2. Trung đoàn vận tải
 3. Các Kho Hậu cần
 4. Các Viện quân y

Hệ thống cơ quan hậu cầnSửa đổi

 • Tổng cục Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng
 • Cục Hậu cần thuộc các Quân khu, Quân chủng, Tổng cục, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn, Binh chủng và tương đương.
 • Phòng Hậu cần thuộc các Sư đoàn, Lữ đoàn, Vùng Cảnh sát biển, Bộ CHQS tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Bộ CHBP tỉnh, thành phố trực thuộc TW và tương đương.
 • Ban Hậu cần thuộc các Trung đoàn, Ban chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã và tương đương.

Tổ chức cụ thểSửa đổi

Cục Hậu cần thuộc Quân khuSửa đổi

 • Cục Hậu cần Quân khu 1
 • Cục Hậu cần Quân khu 2
 • Cục Hậu cần Quân khu 3
 • Cục Hậu cần Quân khu 4
 • Cục Hậu cần Quân khu 5
 • Cục Hậu cần Quân khu 7
 • Cục Hậu cần Quân khu 9
 • Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Cục Hậu cần thuộc Quân chủngSửa đổi

 • Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân
 • Cục Hậu cần Quân chủng Phòng không-Không quân
 • Cục Hậu cần Bộ đội Biên phòng
 • Cục Hậu cần Cảnh sát biển

Cục Hậu cần thuộc Tổng cụcSửa đổi

 • Cục Hậu cần Tổng cục Kỹ thuật
 • Cục Hậu cần Tổng cục Hậu cần
 • Cục Hậu cần Tổng cục Tình báo
 • Cục Hậu cần Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Cục Hậu cần thuộc Quân đoànSửa đổi

 • Cục Hậu cần Quân đoàn 1
 • Cục Hậu cần Quân đoàn 2
 • Cục Hậu cần Quân đoàn 3
 • Cục Hậu cần Quân đoàn 4

Cục Hậu cần thuộc Binh chủngSửa đổi

 • Cục Hậu cần Binh chủng Pháo binh
 • Cục Hậu cần Binh chủng Đặc công
 • Cục Hậu cần Binh chủng Công binh
 • Cục Hậu cần Binh chủng Hóa học
 • Cục Hậu cần Binh chủng Tăng Thiết giáp
 • Cục Hậu cần Binh chủng Thông tin liên lạc

Các đơn vị khácSửa đổi

 • Cục Hậu cần Bộ Tổng Tham mưu
 • Cục Hậu cần Tổng cục Chính trị
 • Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Học viện Quốc phòng

Xem thêmSửa đổi

 • Bộ Tham mưu (Quân đội nhân dân Việt Nam)
 • Cục Chính trị (Quân đội nhân dân Việt Nam)
 • Cục Hậu cần (Quân đội nhân dân Việt Nam)
 • Cục Kỹ thuật (Quân đội nhân dân Việt Nam)
 • Bộ Tổng Tham mưu
 • Tổng cục Chính trị
 • Tổng cục Hậu cần
 • Tổng cục Kỹ thuật
 • Quân khu Quân đội nhân dân Việt Nam
 • Quân đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam năm 2004, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân Việt Nam. Trang 288.
 2. ^ Điều lệ công tác hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam
 3. ^ Cục Hậu cần Quân chủng PK-KQ: Đổi mới, nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT.
 4. ^ Cục Hậu cần Quân khu: Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 3.
 5. ^ Cục Hậu cần (Quân đoàn 4) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
 6. ^ Cục Hậu cần, Tổng cục Hậu cần báo công dâng Bác.