Hay Lắm

Khi bạn nhận điện thoại từ một số lạ, nhập để kiểm tra và xem bình luận về số đó

0899187199 2 16/05/2022

Nhá máy hoài...

0241048 21 16/05/2022

Thấy mọi người kêu không nên nghe. Chặn luôn ạ.

0899186838 3 16/05/2022

Lừa đảo

0896103115 1 16/05/2022

Toàn là làm phiền

0941833314 1 16/05/2022

Lừa đảo

02999999724 2 16/05/2022

nhá máy làm phiền

02999991767 1 16/05/2022

Số này nháy máy, chắc số lừa đảo

019006584 1 16/05/2022

Tôi không nhớ tôi đã gọi đến dịch vụ gì? Nhưng số này thu phí 1p là 10k 2p là 20k

02229998081 1 16/05/2022

nhá máy

02289998854 2 16/05/2022

nháy máy

02999992018 2 16/05/2022

Nháy phát tắt -_-

0866230154 1 16/05/2022

Gọi hoài , phiền

0326102782 1 16/05/2022

lừa đảo

02856784129 1 16/05/2022

nháy máy

0888155789 1 16/05/2022

Cung cấp về BĐS

0945990886 1 16/05/2022

Gọi mình nói xàm gần 1p xong mình gọi lại báo số máy quý khách vừa gọi ko có!vậy là sao?

02979998697 1 16/05/2022

lừa đảo

02856787404 2 16/05/2022

Lừa đảo

02289998854 2 16/05/2022

Nháy máy

02919997968 1 16/05/2022

Nhá máy

Thông tin website này do cộng đồng đóng góp, vì thế nếu bạn nhận thấy thông tin sai lệch, vui lòng bấm vào đây để yêu cầu xóa bài viết