Vở bài tập Địa lý lớp 4 Bài 23: ôn tập

  • Lớp 4
  • Giải Vở bài tập lớp 4

Vở bài tập Địa Lí lớp 4 Bài 23: Ôn tập

Trang trước Trang sau

Với các bài Giải Vở bài tập Địa Lí lớp 4 Bài 23: Ôn tập hay nhất, chi tiết sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu giúp các em học sinh lớp 4 học tốt môn Địa lí lớp 4.

Vở bài tập Địa lý lớp 4 Bài 23: ôn tập

Bài 1 (trang 51 Vở bài tập Địa Lí lớp 4): Điền các địa danh: đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ; các sông: sông Hồng, sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai vào lược đồ sau:

Lời giải:

Quảng cáo

Bài 2 (trang 52 Vở bài tập Địa Lí lớp 4): Hoàn thành bảng sau:

Lời giải:

Quảng cáo

Bài 3 (trang 52 Vở bài tập Địa Lí lớp 4): Gạch bỏ khung chữ có nội dung không đúng:

Lời giải:

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Địa Lí lớp 4 hay nhất, chọn lọc khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Vở bài tập Địa lý lớp 4 Bài 23: ôn tập