Vận tốc truyền sóng trong môi trường là

Vận tốc truyền sóng trong một môi trường :

Vận tốc truyền sóng trong một môi trường :

A.  Phụ thuộc vào bản chất môi trường và tần số sóng.

B.  Chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường.

C.  Phụ thuộc vào bản chất môi trường và biên độ sóng.

D.  Tăng theo cường độ sóng.

Đáp án   B

10e.png
Phạm Ngọc Minh
vận tốc truyền sóng của một môi trường phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền sóng
Huỳnh Ngọc Phương Thanh
môi trường môi trường môi trường onlyyy
Ishida Senpai
Vận tốc truyền sóng chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường