Từ trường chọn câu sai

Chọn câu sai ? Từ trường tồn tại ở gần

Chọn câu sai ? Từ trường tồn tại ở gần

A.  một nam châm

B.  một thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát

C.  dây dẫn có dòng điện

D.  chùm tia điện tử

Đáp án   B Từ trường tồn tại ở quanh nam châm và quanh dòng điện \(\Rightarrow\) chọn B.

Anh Anh Chi
Thế màn hình máy tính đang hoạt động có ohast ra chùm tia điện tử k minh
Đoàn Quang Minh
- Chùm tia điện tử ở đây e hiểu nôm na là có chùm electron đang hoạt động
- Nên từ trường tồn tại gần ở :
+ Một nam châm ( có rất nhiều từ trường ở nam châm )
+ Dây dẫn có dòng điện ( dòng điện chuyển động nên xuất hiện từ trường )
+ Chùm tia điện tử ( là do có chùm eclectron hoạt động nên xuất hiện từ trường
=> Câu A,C,D đúng
- Còn câu B sai vì :Khi một thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát thì nó là " tĩnh điện " không chuyển động nên không xuất hiện từ trường
=> B
OK E NHA !
Thu Huyền
chùm tia điện tử là gì vậy ?
Xem 2 trả lời
Võ Thị Mỹ Xuyên
ccamr ơn nha đọc ko kĩ đế . 7/1/2017
ForceForOnlyTarget
chọn câu sai . 7/1/2017
Nguyễn Nhật
đề là chọn câu sai nhé bạn . 7/1/2017
Võ Thị Mỹ Xuyên
có nam châm nữa mà, sao ko p đáp án A b mod? . 7/1/2017
Xem 2 trả lời
.
theo mình thì mình làm ntn : độ lớn cảm ứng từ do I1 và I2 gây ra tại tâm của 2 vòng dây : B1=B2=(2pi.10^-7).I/R= (2căn2pi).10^-6 T do 2 vòng dây vuông góc với nhau => vecto B1 vuông góc vecto B2 => B= căn(B1^2+B2^2)= 4pi.10^-6 T . 25/1/2016
.
theo mình thì mình làn ntn : Gọi B1 là cảm ứng từ gây bởi dòng điện thẳng dài và B2 là cảm ứng từ tại tâm vòng dây B1=(2.10^-7).I/R B2=(2pi.10^-7).I/RTheo quy tắc nắm tay phải thì B = B2-B1 = 2,68.10^-5 T . 25/1/2016