Từ trường chọn câu sai

Chọn câu sai ? Từ trường tồn tại ở gần

Chọn câu sai ? Từ trường tồn tại ở gần

A.  một nam châm

B.  một thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát

C.  dây dẫn có dòng điện

D.  chùm tia điện tử

Đáp án   B Từ trường tồn tại ở quanh nam châm và quanh dòng điện \(\Rightarrow\) chọn B.

Từ trường chọn câu sai
Anh Anh Chi
Thế màn hình máy tính đang hoạt động có ohast ra chùm tia điện tử k minh
Từ trường chọn câu sai
Đoàn Quang Minh
- Chùm tia điện tử ở đây e hiểu nôm na là có chùm electron đang hoạt động
- Nên từ trường tồn tại gần ở :
+ Một nam châm ( có rất nhiều từ trường ở nam châm )
+ Dây dẫn có dòng điện ( dòng điện chuyển động nên xuất hiện từ trường )
+ Chùm tia điện tử ( là do có chùm eclectron hoạt động nên xuất hiện từ trường
=> Câu A,C,D đúng
- Còn câu B sai vì :Khi một thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát thì nó là " tĩnh điện " không chuyển động nên không xuất hiện từ trường
=> B
OK E NHA !
Từ trường chọn câu sai
Thu Huyền
chùm tia điện tử là gì vậy ?
Xem 2 trả lời
Từ trường chọn câu sai
Võ Thị Mỹ Xuyên
ccamr ơn nha đọc ko kĩ đế . 7/1/2017
Từ trường chọn câu sai
ForceForOnlyTarget
chọn câu sai . 7/1/2017
Từ trường chọn câu sai
Nguyễn Nhật
đề là chọn câu sai nhé bạn . 7/1/2017
Từ trường chọn câu sai
Võ Thị Mỹ Xuyên
có nam châm nữa mà, sao ko p đáp án A b mod? . 7/1/2017
Xem 2 trả lời
Từ trường chọn câu sai
.
theo mình thì mình làm ntn : độ lớn cảm ứng từ do I1 và I2 gây ra tại tâm của 2 vòng dây : B1=B2=(2pi.10^-7).I/R= (2căn2pi).10^-6 T do 2 vòng dây vuông góc với nhau => vecto B1 vuông góc vecto B2 => B= căn(B1^2+B2^2)= 4pi.10^-6 T . 25/1/2016
Từ trường chọn câu sai
.
theo mình thì mình làn ntn : Gọi B1 là cảm ứng từ gây bởi dòng điện thẳng dài và B2 là cảm ứng từ tại tâm vòng dây B1=(2.10^-7).I/R B2=(2pi.10^-7).I/RTheo quy tắc nắm tay phải thì B = B2-B1 = 2,68.10^-5 T . 25/1/2016

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Từ trường chọn câu sai