Trường hợp nào sau đây làm biến đổi nội năng không thực hiện công

Trường hợp nào làm biến đổi nội năng không do thực hiện công.

A. Đun nóng nước bằng bếp

B.Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm

C.Nén khí trong xi lanh

D.Cọ sát hai vật vào nhau.

Đáp án: B

Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm: đã có sự biến đổi nội năng do chuyển hóa cơ năng thành.