Tiếng lành nghĩa là gì

Hãy làm cho "tiếng lành đồn xa" "Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa", đúng như ông bà ta từ xa xưa đã nói. Trong xã hội hiện nay, tiếng dữ càng lan truyền nhanh hơn, rộng hơn gấp vạn lần bởi các trang mạng xã hội. Những cái "like" vô tình, "share" theo phong trào và "comment" cố ý để gây ấn tượng đã góp phần rất lớn cho cái xấu lan xa hơn. "Tiếng dữ đồn xa" dường như đã làm mất đi lối sống đẹp của giới trẻ ngày nay. Vậy tại sao chúng ta không làm cho "tiếng lành đồn xa"? Theo tôi, chúng ta có thể bắt đầu ngay chính từ những trang mạng xã hội. Hãy phát động từ trường học, cơ quan, xí nghiệp đến ban ngành, đoàn thể nhân rộng các câu chuyện đẹp, hành động tử tế trên mạng xã hội, nghĩa là mọi người chỉ "like, share, comment" những tin tức, hình ảnh về việc tốt, người tốt và tuyệt đối không làm những điều này với những tin tức về cái xấu, cái ác. Lối sống đẹp, điều thiện chỉ có thể bắt đầu khi "tai nghe, mắt thấy" thường xuyên từ những chuyện tốt đẹp. LÊ PHƯƠNG TRÍ 1) Em hiểu ntn về nghĩa của từ tiếng lành . Đó là hiện tượng gì trong tiếng Việt 2) Việt đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về câuLối sống đẹp, điều thiện chỉ có thể bắt đầu khi "tai nghe, mắt thấy" thường xuyên từ những chuyện tốt đẹp. 3) viết lại câu sau có sử dụng khởi ngữ: ta có thể bắt gặp lỗi sống đẹp ở mọi nơi

1, Ý ở đây muốn nói dù hoặc hay dở mọi người đều biết cả, Lành: những cái giỏi, cái hay, việc làm tốt đẹp | Xấu: những cái tính, việc làm xấu.Hiện tượng chuyển nghĩa.

2,Sống phù hợp với những hoàn cảnh của bản thân và toàn xã hội.Lối sống tốt đẹp chưa trong đó nhiều ý nghĩa thiết thực. Tốt đẹp cả về vẻ đẹp bên ngoài và sâu tận bên trong tâm hồn. Lối sống tốt đẹp được chúng ta thể hiện ra ở cả sự chuẩn mực trong lời nói, trong tác phong hay cách ăn mặc. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy lối sống này qua hình ảnh của Người-vị lãnh tụ vĩ đại của toàn dân tộc. Lối sống tốt đẹp này chính là chúng ta không nghĩ nhiều cho bản thân, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần thiết.

3, Về việc lối sống đẹp ta có thể bắt gặp ở mọi nơi.

1, Lành: những cái giỏi, cái hay, việc làm tốt đẹp

-> hiện tượng đồng âm

2, Cuộc sống muôn hình muôn trạng, để làm cho nó phong phú và giàu đẹp hơn thì con người cần có một lối sống đẹp. Lối sống đẹp, điều thiện chỉ có thể bắt đầu khi "tai nghe, mắt thấy" thường xuyên từ những chuyện tốt đẹp.. Thật vậy, sự thiện là bắt nguồn từ tỏng tma nhưng môi trường xung quanh cũng ảnh hưởng rất nhiều đến lối sống của con người. nếu ta sống trong hoàn cảnh có nhều người tốt, sống thiện thì ta nhất định sẽ học được những điều tốt. Và ngược lại, giống như với câu tục ngữ "Gầm mưucj thì đen gần đèn thì sáng". Lối sống tốt đẹp được chúng ta thể hiện ra ở cả sự chuẩn mực trong lời nói, trong tác phong hay cách ăn mặc. Lối sống tốt đẹp này chính là chúng ta không nghĩ nhiều cho bản thân, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần thiết.Chính lối sống đã giúp ta hoàn thiện nhân cách và làm giàu cuộc sống ta.

3,Về việc lối sống đẹp ta có thể bắt gặp ở mọi nơi.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tiếng lành nghĩa là gì