Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác mạnh ở châu Phi là

Đề bài

Các tài nguyên bị khai thác mạnh nhất ở châu Phi là

A. khoáng sản và đất.

B. đất và rừng.

C. khoáng sản và rừng.

D. đất và nguồn nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức tự nhiên châu Phi - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Rừng bị khai thác quá mức để lấy gỗ, chất đốt và mở rộng diện tích. Việc khai thác khoáng sản nhằm mang lại lợi nhuận cao cho nhiều công ti tư bản nước ngoài. Đây là 2 nguồn tài nguyên bị khai thác mạnh ở châu Phi.

Chọn C.

Loigiaihay.com

Hay nhất

Đáp án B.

Ở các nước châu Phi, các nguồn tài nguyên rừng và khoáng sản đang đị khai thác mạnh. Diện tích rừng ngày càng giảm, nhiều loại khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt

Tài nguyên nào đang bị khai thác mạnh ở Châu Phi?


A.

B.

C.

D.

Đề bài:

A. Khoáng sản và thủy sản

B. Khoáng sản và rừng

C. Rừng và thủy sản.

D. Đất và thủy sản.

B

Tài nguyên nào sau đây hiện đang bị khai thác manh ở châu Phi


A.

B.

C.

D.

19/08/2020 2,658

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tài nguyên được khai thác mạnh mẽ nhất ở châu Phi là khoáng sản và rừng.

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Đáp án B.

Ở các nước châu Phi, các nguồn tài nguyên rừng và khoáng sản đang đị khai thác mạnh. Diện tích rừng ngày càng giảm, nhiều loại khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác mạnh ở châu Phi là