Số sánh tình hình kinh tế nông nghiệp Đàng Trong và Đàng ngoài

1. So sánh tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp Đàng Trong, Đàng Ngoài ? Giải thích sự khác biệt đó ? - Nông nghiệp Đàng Ngoài: + Chính quyền Lê-Trịnh ít quan tâm đến công tác thủy lợi và tổ chức khai hoang. + Ruộng đất công của làng, xã bị cường hào đem cầm bán. + Ruộng đất bị bỏ hoang, mất mùa, đói kém... nhất là vùng Sơn Nam và vùng Thanh-Nghệ. + Nông dân phải bỏ làng đi phiêu tán. -> Kinh tế nông nghiệp giảm sút, đời sống nhân dân đói khổ - Nông nghiệp Đàng Trong: + Chúa Nguyễn tổ chức di dân, khai hoang, thành lập làng ấp. + Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh đi kinh lí phía nam, đặt phủ Gia Định. + Nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên nên nông nghiệp phát triển. Nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long. -> Nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ổn định.

*Giải thích: Vì Đàng trong nông nghiệp được các chúa Nguyễn quan tâm, khuyến khích, cấp cho nông cụ, tha tô thuế,.. và hơn hết điều kiện tự nhiên thuận lợi. Trong khi đó, ở Đàng ngoài, Lê-Trịnh ít quan tâm đến nông nghiệp, mất mùa đói kém xảy ra thường xuyên, ruộng đất bị quan lại đem đi cầm bán, vì vậy nông nghiệp Đàng trong ở thời kì này phát triển hơn ở Đàng ngoài.

So sánh tình hình nông nghiệp ở Đàng Trong và Đàng Ngoài?

So sánh tình hình nông nghiệp ở Đàng trong và Đàng ngoài. Vì sao lại có sự khác biệt đó.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account