Overindulge là gì

Nghĩa của từ over-indulge - over-indulge là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
        Ngoại Động từ
quá nuông chiều
Nội Động từ
quá bê tha, quá ham mê