New Slide là gì

Tiếp seri những câu hỏi trắc nghiệm về tin học, trong phần câu hỏi dưới đây sẽ là những câu trắc nghiệm liên quan đến Powerpoint để bạn đọc có thể kiểm tra độ hiểu biết của mình về chuyên mục này. Bạn cùng đừng bỏ qua những câu hỏi thú vị ở phần 2 nhé.

Câu 1. Trong Powerpoint để tạo mới 1 Slide ta sử dụng?

A. Home -> Slides -> New Slide
B. Insert -> New Slide
C. Design -> New Slide
D. View -> New Slide

Câu 2. Khi thiết kế các Slide, sử dụng Home -> Slides -> New Slide có ý nghĩa gì ?

A. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide hiện hành
B. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide hiện hành
C. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide đầu tiên
D. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide cuối cùng

Câu 3. Trong Powerpoint muốn đánh số trang cho từng Slide ta dùng lệnh nào sau đây:

A. Insert\ Bullets and Numbering
B. Insert \ Text \ Slide Number.
C. Format \ Bullets and Number.
D. Các câu trên đều sai

Câu 4. Để tạo hiệu ứng cho 1 Slide, bạn sử dụng lựa chọn nào?

A. Animations -> Add Animation
B. Animations -> Animation
C. Transitions -> Effect Options
D. Transitions -> Transition to this Slide

Câu 5. Để trình chiếu một Slide hiện hành, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)

A. Nhấn tổ hợp phím Shift+F5
B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+F5
C. Slide Show -> Start Slide Show -> From Current Slide
D. Nhấn phím F5

Câu 6. Chức năng công cụ nào sau đây trong nhóm dùng để xem trình chiếu slide đang hiển thị thiết kế (thanh công cụ zoom góc dưới bên phải của giao diện thiết kế):

A. Normal
B. Slide Sorter
C. Slide show
D. Reading view

Câu 7. Khi thiết kế Slide với PowerPoint, muốn thay đổi mẫu nền thiết kế của Slide, ta thực hiện:

A. Design ->Themes
B. Design ->Background
C. Insert -> Slide Design
D. Slide Show -> Themes

Câu 8. Chức năng Animations/ Timing/ Delay dùng để:

A. Thiết lập thời gian chờ trước khi slide được trình chiếu
B. Thiết lập thời gian chờ trước khi hiệu ứng bắt đầu
C. Thiết lập thời gian hoạt động cho tất cả các hiệu ứng
D. Tất cả đều đúng

Câu 9. Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím:

A. Ctrl + X
B. Ctrl + Z
C. Ctrl + C
D. Ctrl + V

Câu 10. Để vẽ đồ thị trong Slide ta chọn:

A. File/ Chart
B. Insert/ Chart
C. View/ Chart
D. Design/ Chart

Đáp án:

1. A

2. B

3. B

4. A

5. A, C

6. A

7. A

8. D

9. B

10. B

Xem thêm:

  • Các tổ hợp phím hữu dụng trong PowerPoint
  • 5 mẹo sử dụng PowerPoint chuyên nghiệp
  • Khắc phục 6 lỗi thường gặp trên slide PowerPoint