Mở rộng chính sách bán chịu


Tiêu chuẩn bán chịuThái độ hành vi của khách hàng

Tình hình kinh tếKhả năng trả nợNHÂN TỐ ẢNH

HƯỞNG

Tài sản thế chấpVốnTuỳ vào mục tiêu và khả năng tài chính của doanh nghiệp để đưa ra tiêu chuẩn mở rộng hay thắt

chặcMở rộngThắt chặtĐiều khoản bán chịu

Thời gian bán chịu:

- Rủi ro do khách hàn không trả tiền

- Độ lớn của các khoản tín dụng

- Đặc điểm và tính chất của hàng hóa.Thay đổi điều khoản bán chịu lại liên quan đến thay đổi thời hạn bán

chịu và thay đổi tỷ lệ chiết khấuMô hình mở rộngMô hình rút ngắnVí dụ 1

Giá bán sản phẩm của cồng ty ABC là 1.000/sp, chi phí khả biến trước thuế là 800/sp.

Hiện tại công ty chưa hoạt động hết công suất nên sự gia tăng doanh thu không đòi

hỏi phải tăng chi phí cố định. Doanh thu hằng năm của công ty hiện tại là 2.400.000.

nếu công ty thay đổi thời hạn bán chịu từ 30 ngày lên 60 ngày. Doanh thu bán hàng

kỳ vọng là 2.760.000 và chi phí cơ hội là 20%. hỏi công ty có nên thay đổi thời hạn

bán chịu không?L/O/G/O

www.themegallery.comChính sách chiết khấu

Khái niệm: là khoản tiền thưởng cho khách hàng mua chịu khi họ thanh toán sớm theo hợp đồng thỏa mãn

yêu cầu của người mua.

Thời hạn chiết khấu: là khoảng thời gian mà nếu người mua thanh toán trước hoặc trong thời gian đó thì

người mua sẽ được nhận tỷ lệ chiết khấu.

Tỷ lệ chiết khấu: là tỷ lệ phần trăm của doanh thu hoặc giá bán được khấu trừ nếu người mua trả tiền trong

thời hạn chiết khấu.Thay đổi tỷ lệ chiết khấu ảnh hưởng đến tốc độ thu tiền đối với các khoản phải thu. Nhưng tỷ lệ chiết

khấu sẽ làm giảm doanh thu ròng, do đó giảm lợi nhuận. Liệu giảm chi phí đầu tư khoản phải thu có đủ

bù đắp thiệt hại do giảm lợi nhuận hay không.Mô hình Tăng tỷ lệ chiết khấu.Mô hình giảm tỷ lệ chiết khấuVí dụ 3Công ty ABC có doanh thu hàng năm là 30triệu kỳ thu tiền bình quân là 2 tháng.Cty hiện đang áp dụng

điều khoản bán chị net45 .Nếu công ty thay đổi điều khoản bán chịu 2/10net45 ( thời hạn trả nợ là 45

ngày, nếu khách hàng thanh toán sơm từ ngày 1 đến ngày 10 thì họ sẽ nhận chiết khấu 2%) thì kỳ thu tiền

bình quân giảm kỳ vọng giảm còn 1 tháng và ước tính có khoảng 60% khách lấy triết khấu(nghĩa là thu

được 60% doanh thu). Vậy công ty có nên thay đổi tywr lệ chiết khấu không? Biết chi phí cơ hội của

khoản phải thu vẫn ở mức 20%.

L/O/G/O

www.themegallery.com