Mmm nghĩa là gì

Nghĩa của từ MMM - MMM là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
       (Anh) viết tắt của Member of the Order of Military Merit