Limit price là gì

Price Limit là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Price Limit / Giá Cao Nhất (Của Bên Mua), Giá Thấp Nhất (Của Bên Bán), Hạn Mức Giá trong Kinh tế .

Thông tin chung

Tiếng Anh Price Limit
Tiếng Việt Giá Cao Nhất (Của Bên Mua), Giá Thấp Nhất (Của Bên Bán), Hạn Mức Giá
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Price Limit là gì?

  • Price Limit là Giá Cao Nhất (Của Bên Mua), Giá Thấp Nhất (Của Bên Bán), Hạn Mức Giá.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Price Limit

  • Giá Cao Nhất (Của Bên Mua), Giá Thấp Nhất (Của Bên Bán), Hạn Mức Giá tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế  Price Limit là gì? (hay Giá Cao Nhất (Của Bên Mua), Giá Thấp Nhất (Của Bên Bán), Hạn Mức Giá nghĩa là gì?) Định nghĩa Price Limit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Price Limit / Giá Cao Nhất (Của Bên Mua), Giá Thấp Nhất (Của Bên Bán), Hạn Mức Giá. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục