Lệnh thanh toán tiếng Anh là gì

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng

null