Là một học sinh em cần làm gì để trở thành người công dân có ích cho xã hội

Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ giờ em cần phải làm gì?

Câu 5: Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ giờ em cần phải làm gì?

Bài làm:

Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần phải cố gắng học tập, tiếp thu kiến thức để sau này có thể vận dụng. Bên cạnh đó, cần phải tu dưỡng đạo đước, sống lành mạnh, rèn luyện toàn diện để thành một người công dân tốt. Ngoài ra, chăm chỉ lao động, làm việc theo sức của mình. Bởi Bác Hồ đã từng nói lao động là vinh quang, tuổi nhỏ làm việc nhỏ.