Haircut nghĩa là gì

Nghĩa của từ haircut - haircut là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
        như hair-cut