Giải Tự nhiên Xã hội lớp 3 bài 36

Bài 36: Vệ sinh môi trường

Câu 1 (trang 49 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3):  Viết cảm giác của bạn khi đi qua đống rác:

Trả lời:

- Rác có mùi rất hôi, thối và rất khó chịu. Khi đi qua sẽ làm chúng ta buồn nôn, khó thở, mệt nếu ngửi mùi rác lâu và sẽ dễ sinh bệnh.

Câu 2 (trang 49 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3):  Điền chữ N (nên làm) hoặ chữ K (không nên làm) vào   (. . .)   ở các hình sau:

Trả lời:

Câu 3 (trang 49 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3):  Đánh dấu x vào    (. . .)   trước những câu trả lời phù hợp.

* Ở địa phương bạn, rác được xử lí theo cách nào?

(. . .) Chôn

(. . .) Đốt

(. . .) Ủ (để bón ruộng)

(. . .) Tái chế

Trả lời:

(. . .) Chôn

(. . .) Đốt

(. . .) Ủ (để bón ruộng)

( X ) Tái chế

Các bài giải vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3

Video liên quan