Driving license nghĩa là gì

driving licence

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa  và cách dùng của từ: driving licence+ Noun

  • giống driver's licence

Từ liên quan

  • Từ đồng nghĩa:
    driver's license driver's licence driving license

Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "driving licence"

  • Những từ phát âm/đánh vần giống như "driving licence":
    driving license driving licence
  • Những từ có chứa "driving licence" in its definition in Vietnamese - English dictionary:
    bằng môn bài đốt vía đai truyền chủ lực hiển thánh bài học

Lượt xem: 252