Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra) là

Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của phần lãnh thổ...

Câu hỏi: Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra) là?

A. đới rừng cận xích đạo gió mùa

B. đới rừng nhiệt đới gió mùa

C. đới rừng xích đạo.

D. đới rừng lá kim

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Địa Lí - Trường THPT Nguyễn Đức Mậu