Artist đọc là gì

Thông tin thuật ngữ artist tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm artist tiếng Anh artist
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ artist

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

artist tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ artist trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ artist tiếng Anh nghĩa là gì.

artist /'ɑ:tist/

Thuật ngữ liên quan tới artist

 • vivaciously tiếng Anh là gì?
 • entrecote tiếng Anh là gì?
 • envoy tiếng Anh là gì?
 • computer programming language tiếng Anh là gì?
 • unmusical tiếng Anh là gì?
 • blacken tiếng Anh là gì?
 • geodetics, geodesy tiếng Anh là gì?
 • coz tiếng Anh là gì?
 • single-crystal tiếng Anh là gì?
 • begat tiếng Anh là gì?
 • blunderers tiếng Anh là gì?
 • cougar tiếng Anh là gì?
 • retenue tiếng Anh là gì?
 • protean tiếng Anh là gì?
 • storm-sash tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của artist trong tiếng Anh

artist có nghĩa là: artist /'ɑ:tist/*  danh từ- nghệ sĩ=to be an artist in words+ là một nghệ sĩ về cách dùng từ- hoạ sĩ

Đây là cách dùng artist tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ artist tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

artist /'ɑ:tist/*  danh từ- nghệ sĩ=to be an artist in words+ là một nghệ sĩ về cách dùng từ- hoạ sĩ