Định dạng kí tự là gì Lớp 6

Định dạng kí tự là gì

Định dạng kí tự là gì


Định dạngtựgồm tất cả các thao tác đặt thuộc tính chokí tựnhư nghiêng, đậm, gạch chân, cỡ chữ... người ta gọilà định dạng kí tự.Định dạng ký tự bao gồm các thao tác thay đổi hình dáng của kí tự như nghiêng, đậm, gạch chân, cỡ chữ...