2dm5cm bằng bao nhiêu dm

2dm5cm=.....cm

= 25cm

2 dm 5 cm = 25 cm.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

\(2dm5cm=25cm\)

Ai thấy tớ đúng thì tích tớ nha , tớ sắp lên hạng 20 rồi ( giúp tớ nha )

k nha

2dm5cm= 25 cm

=25cm nha

=24 cm

Đổi 2dm5cm = .. cm

A. 25

B. 205

C. 2005

D. 5

Được cập nhật 11 tháng 4 lúc 11:10

Chọn A

diện tích của hình bình hành có độ dài cạnh đáy bằng 2dm5cm chiều cao bằng 12 cm là bao nhiêu cm ?