Viết đoạn văn khuyên bạn bảo vệ môi trường lớp 3

Viết đoạn văn ngắn khuyên bạn làm một việc để bảo vệ môi trường.

6.Viết đoạn văn ngắn khuyên bạn làm một việc để bảo vệ môi trường.

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Các bạn thân mến, môi trường chính là điều kiện sống quan trọng của con người và các loại động thực vật. Nếu môi trường bị phá huỷ sẽ kéo theo sự huỷ diệt của con người cũng như các sinh vật khác. Mỗi ngày, môi trường càng ô nhiễm hơn, trái đất càng nóng lên. Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường, giúp môi trường ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn. Chúng ta, những chiến sĩ nhỏ có thể bảo vệ môi trường bằng cách: không xả rác bừa bãi, đi vệ sinh đúng nơi quy định, không hái hoa bẻ cành... Tuy là hành động nhỏ, nhưng nó sẽ góp phần bảo vệ môi trường.