Từ trường đều xuất hiện

  • Câu hỏi:

Tồn tại từ trường đều ở YOMEDIA

  • A. xung quanh nam châm thẳng.
  • B. trong lòng ống dây dẫn có dòng điện.
  • C. xung quanh dòng điện thẳng,dài.
  • D. xung quanh dòng điện tròn.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: B Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE