Trường hợp nào sau đây không làm xuất hiện sóng điện từ

  • Câu hỏi:

Sóng nào sau đây không phải là là sóng điện từ YOMEDIA

  • A. Sóng của đài phát thanh.
  • B. Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn.
  • C. Sóng của đài truyền hình.
  • D. Sóng phát ra từ loa phát thanh.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: D

+ Sóng phát ra từ loa phát thanh là sóng âm. Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE