Trong trường hợp nào sau đây được không thực hiện công

Trong các trường hợp nào sau đây,lực không thực hiện công? A. lực ma sát trượt B. trọng lực khi vật chuyển động ngang C. lực phát động của ô tô khi xe chuyển động đều D. trọng lực khi vật trượt trên mặt phẳng nghiêng

Đáp án:

B. Trọng lực khi vật chuyển động ngang

Giải thích các bước giải:

Khi vật chuyển động ngang thì trọng lực lúc này vuông góc với phương chuyển động, do đó trong lực trong trường hợp này không sinh công.

Đáp án : B. Trọng lực khi vật chuyển động ngang

Giải thích : Khi một vật di chuyển với góc phương thẳng đứng của vật, lực của trọng lực là 0