2 phút đọc

Tại sao nói chủ nghĩa phát xít có nghĩa là chiến tranh

tại sao E.Ten-lơ-men lại nói:"Chủ nghĩa phát xít Đức có nghĩa là chiến tranh"?
Tại sao nói chủ nghĩa phát xít có nghĩa là chiến tranh

tại sao E.Ten-lơ-men lại nói:"Chủ nghĩa phát xít Đức có nghĩa là chiến tranh"?

Vì sao chủ nghĩa Phát-xít Đức,I-ta-lia,Nhật Bản thất bại trong chiến tranh thế giới 2giúp mik với mai thi r ;-;

Sự sụp đổ của chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại bài học gì cho các quốc gia, dân tộc trên thế giới?

A. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa hơn là quân sự.

B. Giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình

C. Mở rộng liên kết để cùng phát triển.

D. Không chế tạo vũ khí sát thương cao.

Chủ nghĩa phát xít là kẻ đã gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng Anh, Pháp, Mĩ liệu có phải chịu trách nhiệm khi để cho cuộc chiến tranh bùng nổ hay không? Vì sao?

A. Không, Anh, Pháp, Mĩ là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít

B. Không, Anh, Pháp, Mĩ đều đã rất nỗ lực để bảo vệ hòa bình thế giới

C. Có, chính sách dung dưỡng, thỏa hiệp của Anh, Pháp, Mĩ đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa phát xít tự do hành động

D. Không, Anh, Pháp, Mĩ đã cố đàm phán với Liên Xô nhưng không được chấp nhận

Tại sao nói Pháp là "chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi"
Tại sao nói Đức là ''chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến"

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Em hãy giải thích tại sao Đức và Nhật Bản lại tìm đến hình thức thống trị mới theo con đường phát xít? Quan hệ quốc tế sẽ thay đổi như thế nào khi chủ nghĩa phát xít hình thành?

c1 :tại sao nói cuộc cách mặng tháng 2 ở Nga mang tính chất của một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

C2: chủ nghĩ phát xít đã hình thành như thế nào ?? tại sao chủ nghĩa phát xít xuất hiện lại đe dọa nền hòa bình thế giới ?

Vì sao chủ nghĩa phát xít Đức thắng lợi ở Đức lại thất bại ở Pháp ??

GIÚP MK NHA  

Video liên quan