Sửa lỗi regedit has been disabled by your administrator năm 2024

Máy tính của bạn không hoạt động tốt, máy hay bị treo và có nhiều virus, muốn sửa chữa tận nơi? Bạn chỉ cần gọi ngay tới Hotline: 0866.855.869 hoặc0866.825.247 để được phục vụ và tư vấn miễn phí. Chúng tôi có đội ngũ nhân viện kỹ thuật làm việc trên tất cả các quận của Tp HCM, và ngay tại . Phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, uy tín, chất lượng cả ngày thứ 7, đảm bảo sẽ làm hài lòng khách hàng khó tính nhất.

This article suggests some workarounds for re-enabling Registry editing in a computer running Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 or Windows 10.

Enable Registry Editor using the Group Policy Editor

 1. Click on Start. Go to Run. Alternatively, use Windows key+R keyboard shortcut to directly launch the Run dialog box.
 2. Type gpedit.msc and press Enter.
 3. Navigate to User Configuration/Administrative Templates/System.
 4. In the work area, double click on "Prevent Access to registry editing tools".
 5. In the popup window, encircle Disabled and click on OK.
 6. Registry Editor will be immediately accessible. If it is not, restart your PC.

Note: Group Policy Editor is not available on home editions of Windows.

Sửa lỗi regedit has been disabled by your administrator năm 2024
Getting access to Registry editing

Related: Enable Task Manager disabled by Administrator or Virus

Enable Regedit by simply running a CMD Command

 1. Open Notepad.
 2. Copy the code given below and paste it.
  reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /t Reg_dword /v DisableRegistryTools /f /d 0
 1. Click on File>Save As>select Save as type to All Files and save the file as EnableRegistry.bat or *.bat.
 2. Run this file as an Administrator by right clicking on it and selecting Run as Administrator if you use Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 or Windows Vista. In Windows XP, simply open the file from an Administrator account. The Command Prompt will become visible for some time and then disappear. This indicates successful execution.
 3. Registry Editor will be immediately accesible. If it is not, restart your PC.

  Enabling Registry Editor using UnHookExec.inf from Symantec

  Symantec has created a small .inf file which can be installed to remove restrictions on modifying registry keys at the click of a mouse button. Most viruses, spywares, trojans or worms normally affect the shell\open\command keys which allows them to run each time when a file of specific type is executed. UnHookExec.inf not only enables Registry editing but also removes such associations.

  Just copy the code given below in Notepad, click on File>Save As>select Save as type to All Files and save the file as UnHookExec.inf (any file name with .inf extension.)

  Install the file by right clicking on it and selecting install. Installing the file will not show any popup or notice box.

  [Version]

  Signature="$Chicago$" Provider=Symantec

  [DefaultInstall] AddReg=UnhookRegKey

  [UnhookRegKey] HKLM, Software\CLASSES\batfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*" HKLM, Software\CLASSES\comfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*" HKLM, Software\CLASSES\exefile\shell\open\command,,,"""%1"" %*" HKLM, Software\CLASSES\piffile\shell\open\command,,,"""%1"" %*" HKLM, Software\CLASSES\regfile\shell\open\command,,,"regedit.exe ""%1""" HKLM, Software\CLASSES\scrfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*" HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,DisableRegistryTools,0x00000020,0

  Registry Editor will be immediately accesible. If it is not, restart your PC.

  Visual Basic Script to Enable/ Disable Registry Editor

  Doug Knox has created a Visual Basic script which allows users to easily enable and disable the Registry Editor. Just download regedit tools.zip, extract the VBS file and double click on it. This script reverses the current state of the Registry Editor. If registry editing is set to enabled, this script will disable it and if it is disabled, it will enable it.

  If the above link does not work, copy the code given below in Notepad, click on File>Save As>select Save as type to All Files and save the file as Registry Editor.vbs or *.vbs.

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số thay đổi trong menu Options của một số ứng dụng. Người dùng sử dụng Regedit để thay đổi Registry.

  Sửa lỗi regedit has been disabled by your administrator năm 2024

  Chính vì yếu tố này mà một số virus khi nhiễm vào máy đã tấn công vào registry nhằm khởi tạo tiến trình gây hại hoạt động khi windows logon. Đồng thời Disable Regedit ( Khóa Regedit ). Nhằm ngăn cản việc người dùng vào sửa Registry loại bỏ.