Study with a partner nghĩa là gì

Study with a partner là gì vậy. Dịch giúp mình với

Study with a partner : Học cùng 1 người bạn

Study : học

with : cùng

a : một (cùng nghĩa với one)

partner : người bạn, đối tác

Study with a partner : Học với một đối tác

Giải thích :

study : học

a partner : một đối tác

      Chúc bạn học tốt

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Study with a partner nghĩa là gì