rattrap là gì - Nghĩa của từ rattrap

rattrap có nghĩa là

Trở thành người giỏi nhất ở một cái gì đó / để phá hủy Để chặn mọi thứ - Rattrap của bạn Để parry mọi thứ - con chuột của bạn
Để phạm vi mọi lúc - Rattrap của bạn
Bị buộc tội gian lận - Rattrap của bạn
Sở hữu Zyne - Rõ ràng RatTrap của bạn

Thí dụ

Tôi vừa đánh gục anh chàng đó, anh chàng đó đã bị đánh cắp Wow Range, Nice Rattrap Wannabe tôi có thể nói gì?Tôi Rattrap Ví dụ về tình huống, Zyne chạy qua con đường của một con chuột, Rattrap tấn công với 2 chiếc xích đu màu vàng và Zyne ngồi xuống, anh chàng đó đã bị Rattraped Stookie CERB nghĩ rằng anh ta là người giỏi nhất và thách thức một con chuột cho 1Versus1, Rattrap không hạ gục vì sợ Để sở hữu một cấu hình RATTRAP - bạn phải là RatTrap hoặc nhà sản xuất cấu hình, NASA.