Nuôi dưỡng vật nuôi cái sinh sản phải chú ý những vấn đề gì tại sao

Bài 45. Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi  Câu 3 trang 121 SGK Công Nghệ 7 . Nuôi dưỡng vật nuôi cái sinh sản phải chú ý những vấn để gì ? tại sao ?

Nuôi dưỡng vật nuôi cái sinh sản phải chú ý những vấn để gì ? tại sao ?

Vật nuôi cái cóảnh hưởng quyếtđịnhđến chất lượng củađàn vật nuôi con. Muốn chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản có kết quả phải chúýđến giaiđoạn mang thai và giaiđoạn nuôi con của chúng .

Chăm sóc vận động, tắm chải hợp lí nhất là cuối giai đọan mang thai.


Nuôi dưỡng phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng theo từng giai đọan, nhất là protein, chất khoáng và vitamin.

Vật nuôi cái sinh sản có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng của đàn vật nuôi con.