Kế hoạch Ngày sách Việt Nam 2020 trường Tiểu học

  1. Trang chủ
  2. Tin tức - Sự kiện
  3. Tin của trường

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐỌC

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ

TRƯỜNG TH KHÁNH THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Khánh Thịnh, ngày tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH

Thực hiện công văn số 98/PGD&ĐT-GDTX về việc Hướng dẫn tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 ngày 08/4/2019.

Trường TH Khánh Thịnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích.

Thông qua việc tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường. Tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.

Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong giáo viên và học sinh toàn trường. tôn vinh nét đẹp văn hóa học đường, hướng tới xây dựng xã hội học tập.

Quảng bá cho văn hoá đọc và bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính và triển khai thực hiện việc phát triển văn hoá trong lĩnh vực thư viện với mục tiêu  Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội nhằm góp phần xây dựng thế hệ đọc có hiệu quả trong tương lai.

Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong công tác nghiên cứu, học tập, rèn luyện, cập nhật và nâng cao kiến thức, tiếp cận tri thức nhân loại; tôn vinh giá trị của sách.

Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, NV và học sinh toàn trường. Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào Trường học thân thiện  Học sinh tích cực.

Tạo ra một không gian, không khí trí tuệ và bổ ích từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.

Việc tổ chức  Thi giới thiệu sách, trưng bày sách tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hoá nhằm thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách,

Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong giáo viên và học sinh toàn trường, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

2. Yêu cầu

Ngày Sách Việt Nam phải huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường với các hoạt động của nhà trường. Đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên và học sinh tạo động lực góp phần nâng cao sự ủng hộ, nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

II. NỘI DUNG:

  1. Chủ đề: Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019.
  2. Thành phần tham gia: CB, giáo viên và học sinh toàn trường.
  3. Thời gian thực hiện: Ngày 19/4/2019.
  4. Ban chỉ đạo:

Đ/c: Vũ Đức Nhâm- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường - Trưởng ban

Đ/c: Phạm Ngọc Tuân- Phó bí thư chi bộ- P.Hiệu trưởng nhà trường- Phó ban

  1. Ban tổ chức:

Đ/c: Đỗ Thị Điệp- Trưởng ban

Đ/c: Phan Sỹ Việt- Phó ban

Đ/c: Lã Phú Thuận- Ủy viên

Đ/c: Nguyễn Huyền Trang- Ủy viên

Đ/c: Phạm Xuân Nhì - Ủy viên

  1. Nội dung hoạt động:

Phát động phong trào đọc sách cho học sinh toàn trường.

Tổ chức giới thiệu, triển lãm sách.

Phát động phong trào ủng hộ sách.

Thời gian tổ chức: Từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Sân trường  Trường TH Khánh Thịnh.

Thành phần tham gia: BGH, cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh.

Nội dung, chương trình ngày hội đọc.

Ổn định tổ chức.

* Phần lễ:

Chào cờ

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

* Khai mạc: Đồng chí Vũ Đức Nhâm- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng khai mạc.

* Phần hội:

Phát động phong trào đọc sách cho học sinh toàn trường.

Trưng bày sách ( trưng bày từ trước)

Tổ chức giới thiệụ sách.

Phát động phong trào ủng hộ sách.

* Bế mạc:

Tổng kết chương trình và bế mạc.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

Xây dựng kế hoạch: Đ/c Phạm Ngọc Tuân

Tổ chức chương trình: Đ/c Nguyễn Huyền Trang

Chuẩn bị trang trí phông, chủ đề của ngày hội đọc: Đ/c Đỗ Thị Điệp cùng các đồng chí GVCN. ( Sau khi kết thúc tất cả các đồng chí CBGV trong nhà trường ở lại don dẹp).

Phát động phong trào đọc sách cho học sinh toàn trường:

Giới thiệu, triển lãm sách: cử 01 em giới thiệu sách của 1 gian hàng. (Em Dương Thị Quỳnh Như lớp 4A)

Các đồng chí GVCN có trách nhiệm hướng dẫn cho các học sinh của lớp tham gia ngày hội đọc năm học 2019 có hiệu quả.

Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách năm học 2019. Kính mong các đồng chí GVCN triển khai đến các em học sinh tham gia đầy đủ. Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên phối kết hợp hỗ trợ để ngày hội được thành công.

DUYỆT CỦA BGH  NGƯỜI LẬP

Bài viết liên quan

QUYẾT ĐỊNH  V/v Thành lập Tổ tư vấn của Trường năm học 2018  2019

KẾ HOẠCH  CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THỰC HIỆN TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

BÁO CÁO SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA ĐỢT I NĂM HỌC 2018-2019

BUỔI TRẢI NGHIỆM CỦA TRƯỜNG TH KHÁNH THỊNH

Trường Tiểu Học Khánh Thịnh mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

"Ngày định hướng" - Chương trình chào đón các em học sinh lớp 1.

Trường Tiểu Học Khánh Thịnh trên con đường đổi mới cùng đất nước trước hiệp định TPP

Tiêu điểm

Tập huấn về đổi mới dạy học môn Mĩ thuật cấp THCS và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học cấp THCS

Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016-2017

Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Ngành giáo dục - đào tạo Ninh Bình tích cực chuẩn bị cho năm học mới

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC STEM CHỦ ĐỀ TỦ SẤY QUẦN ÁO HÌNH TRỤ

Phòng GDĐT huyện Kim Sơn thực hiện thành công chuyên đề Giáo dục STEM tại trường THCS Kim Đinh qua chủ đề Thiết bị sấy quần áo

Sở GDĐT tổ chức thành công Giao Lưu Tài năng tiếng Anh tiểu học cấp tỉnh

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CÂP