Huyện Ý Yên có bao nhiêu?

Chỉ rõ những hạn chế trong quản lý đất đai, siết trách nhiệm của chính quyền cơ sở, chuyển vụ việc nghiêm trọng tới cơ quan điều tra, không cấp điện, nước cho các hộ dân sử dụng đất vi phạm… là những biện pháp “rắn” tân Chủ tịch UBND huyện Ý Yên vừa chỉ đạo thực hiện sau ít ngày nhận chức.

Ngày 6/4, thông tin từ UBND huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) cho biết, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Sinh Tiến vừa ký văn bản của UBND huyện, gửi Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; các cơ quan có liên quan trong huyện về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, với nhiều nội dung chỉ đạo quyết liệt.

Huyện Ý Yên có bao nhiêu?
Trung tâm huyện Ý Yên (Nam Định).

Được biết, ông Nguyễn Sinh Tiến 47 tuổi, mới đảm nhận chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ý Yên được ít ngày, sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định luân chuyển từ vị chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về làm Phó Bí thư Huyện ủy Ý Yên, giới thiệu để HĐND huyện bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Phát hiện, xử lý thiếu kiên quyết; để đơn thư tồn đọng, kéo dài

Trong văn bản chỉ đạo, UBND huyện Ý Yên nhìn nhận thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định, của Huyện ủy Ý Yên, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tại một số địa phương công tác quản lý, sử dụng đất vẫn còn những điểm tồn tại, hạn chế, như còn để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai trong khi việc phát hiện, xử lý của UBND xã có thời điểm còn thiếu kiên quyết, điển hình là các xã như Yên Thọ, Yên Đồng, Yên Tiến,…

Kết quả giải quyết đơn thư của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai còn hạn chế, một số đơn tồn đọng, kéo dài, vượt cấp chưa được giải quyết dứt điểm, điển hình là các xã Yên Dương, Yên Đồng, Yên Bằng và Thị trấn Lâm,...

UBND huyện Ý Yên cũng đánh giá công tác rà soát cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) khu dân cư và cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp ngoài đồng của huyện chưa đạt yêu cầu; tiến độ triển khai thực hiện các dự án xây dựng khu dân cư tập trung tại các xã, thị trấn còn chậm.

Để phát sinh vi phạm, Chủ tịch UBND, cán bộ Địa chính xã phải chịu trách nhiệm

Để tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn trong huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, kịp thời ngăn chặn và kiên quyết buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

“Nếu phát sinh vi phạm sử dụng đất mà không được ngăn chặn, xử lý kịp thời thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn, cán bộ Địa chính-Môi trường và các tập thể, cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm theo nội dung Kết luận 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Tỉnh ủy Nam Định và Bản cam kết đã ký với Chủ tịch UBND huyện và Bí thư Huyện ủy”, văn bản nhấn mạnh.

Thực hiện quản lý chặt chẽ quỹ đất công, công ích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy định của Luật Đất đai, không để xảy ra việc quản lý, sử dụng đất sai quy định.

Theo văn bản, “UBND huyện sẽ phối hợp với cơ quan có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất công tại các xã, thị trấn”.

Đối với các xã ven đê sông Đáy, sông Đào, UBND huyện Ý Yên yêu cầu UBND các xã này phải rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công, công ích ngoài đê. Thực hiện việc quản lý, ký hợp đồng cho thuê đất công ích theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

“Nếu phát hiện có hợp đồng, biên bản giao thầu không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì phải lập thủ tục thanh lý, chấm dứt việc giao thầu”. 

UBND các xã, thị trấn trong huyện đồng thời phải tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai theo thẩm quyền. Theo đó, phải chủ động xác minh, giải quyết theo  đúng thẩm quyền quy định của pháp luật. Tăng cường công tác đối thoại, hòa giải để giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo.

Có tình trạng cán bộ xã “ngâm hồ sơ”

Trong văn bản, UBND huyện Ý Yên cũng chỉ đạo chính quyền cấp dưới phải nâng cao chất lượng, đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo UBND huyện Ý Yên, qua công tác nắm bắt tình hình và ý kiến phản ảnh của công dân, có trường hợp cán bộ Địa chính - Môi trường cấp xã trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai của công dân chưa đảm bảo thời hạn, có hiện tượng giữ hồ sơ, không giải quyết hoặc không kịp thời trả lại hồ sơ cho người dân khi chưa đầy đủ thủ tục thủ tục theo quy định. 

“UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của công chức cấp xã, đảm bảo quy định và thời hạn giải quyết theo cơ chế một cửa”

Trong văn bản, tân Chủ tịch UBND huyện Ý Yên đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trong huyện phải đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSD đất. Theo đó, phải tiếp tục rà soát, phân loại các trường hợp sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp GCN QSD đất, trên cơ sở đó lập phương án và cấp GCN QSD đất cho các trường hợp đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp không đủ điều kiện thông báo công khai tới chủ sử dụng đất và cộng đồng dân cư được biết.

“Không được vận dụng Hướng dẫn 1456/HD-STNMT ngày 1/7/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện việc hợp pháp hóa các sai phạm về đất đai”.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ và cấp GCN QSD đất sau dồn điền, đổi thửa, chuyển hồ sơ đủ điều kiện về cơ quan chuyên môn thẩm định, trình UBND huyện Quyết định cấp đổi GCN QSD đất cho người dân.  

Rà soát, phân loại, xác định rõ diện tích đang sử dụng đối với cơ sở tín ngưỡng để hướng dẫn cơ sở hoàn thiện hồ sơ báo cáo phòng Tài nguyên & Môi trường xem xét, trình UBND huyện ra Quyết định cấp GCN QSD đất theo quy định của pháp luật.

Về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, UBND huyện Ý Yên chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trong huyện đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập thủ tục để thực hiện các dự án xây dựng khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng.

“Mục tiêu đến năm 2025, mỗi xã, thị trấn đều phải xây dựng được ít nhất một khu dân cư tập trung tại địa phương”, văn bản nêu.

Đối với diện tích đất xen kẹp thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã được phê duyệt, UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất gửi UBND huyện trước ngày 20/4/2023 để các ngành của huyện kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đối với diện tích đất xen kẹp thuộc quy hoạch sử dụng vào mục đích đất ở đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND xã, thị trấn lập tờ trình đề nghị bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ để tổ chức thực hiện.

Huyện Ý Yên có bao nhiêu?
Ông Nguyễn Sinh Tiến (phải) trong ngày nhận quyết định luân chuyển về công tác tại huyện Ý Yên.

Gây hậu quả nghiêm trọng sẽ chuyển cơ quan điều tra 

Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan, UBND huyện Ý Yên chỉ đạo phải thường xuyên phối hợp, hướng dẫn với UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất. Trong đó: tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đất đai để xử lý theo quy định của pháp luật và rà soát, lập, thẩm định hồ sơ cấp GCN QSD đất theo đúng quy định. 

Tham mưu, báo cáo UBND huyện và cấp có thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

“Trường hợp có dấu hiệu vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì tham mưu cho UBND huyện chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật”.  

“Không cấp điện, nước sạch cho các hộ dân sử dụng đất vi phạm”

Đặc biệt, trong văn bản, UBND huyện Ý Yên đề nghị Điện lực Ý Yên, Công ty Cổ phần cấp nước Nam Định, Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định khi xem xét, cấp điện, nước cho các trường hợp chưa có GCN QSD đất ở trên địa bàn huyện Ý Yên cần liên hệ, hiệp y với UBND các xã, thị trấn để làm rõ về nguồn gốc sử dụng đất.

“Tuyệt đối không cấp điện, nước sạch cho các hộ dân sử dụng đất vi phạm pháp luật đẩt đai”, văn bản của UBND huyện Ý Yên nêu. 

Được biết, huyện Ý Yên nằm ở phía Bắc tỉnh Nam Định, giáp sông Đáy phân chia 2 tỉnh Nam Định và Ninh Bình; giáp tỉnh Hà Nam. Huyện có 1 thị trấn và 30 xã, đứng thứ 2 ở tỉnh Nam Định về số đơn vị hành chính cấp xã. Huyện đã đạt chuẩn huyện Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Những năm qua, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai ở huyện Ý Yên được báo chí ghi nhận, phản ánh.

Chủ đề: nam định quản lý đất đai đối thoại luật đất đai luân chuyển hòa giải Huyện Ý Yên phát sinh vi phạm

Huyện Ý Yên có bao nhiêu người?

Diện tích, dân số Huyện Ý Yên có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 241 km², dân số khoảng 229.006 người (năm 2019). Mật độ dân số khoảng 950 người/km².

Ý Yên Nam Định có gì đẹp?

Tổng quan về Ý Yên..
3 địa điểm du lịch Ý Yên đẹp, nhất định phải ghé.
Phủ Quảng Cung..
Đình Làng Thượng Đồng..
Đình Phủ Làng La Xuyên..
Đặc sản Ý Yên..
Chân giò muối Ý Yên..
Bánh đậu xanh Ý Yên..

Nam Định có bao nhiêu Huyện và thành phố?

Tỉnh gồm có Thành phố Nam Định và 9 Huyện: Giao Thủy. Hải Hậu. Mỹ Lộc.

Chủ tịch huyện Ý Yên là ai?

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ gồm: Quyết định số 328/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy Ý Yên nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó ...