Điều nào sau đây là sai khi nói về mối quan hệ giữa điện trường và từ trường

Điều nào sau đây là sai khi nói về mối quan hệ giữa điện trường và từ trường

Điều nào sau đây là sai khi nói về mối quan hệ giữa điện trường và từ trường

A.  Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra điện trường cảm ứng và tự nó tồn tại trong không gian

B.  Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường xoáy

C.  Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường mà chỉ có thể tồn tại trong dây dẫn

D.  Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường biến thiên và ngược lại

Đáp án   C Từ trường biến thiên nó sinh ra trong không gian một điện trường. Dây dẫn chỉ là 1 ví dụ để thấy được sự có mặt của điện trường tại đó.
=> Chọn C.

Đoàn Quang Minh
- Bài này của e theo a nên làm như thế này nha :
+ Ta có : Khi f = f3 thì :
UR = U.R/ căn ( R^2 + ( ZL - Zc)^2) = U
=> Zc = ZL => 2pi.f3.L = 1/2pi.f3.C
=> f3 = 1/2pi. căn (LC)
+ Khi f = f1 thì : URL = U. căn (( R^2 + ZL^2)/(R^2 + ( ZL - Zc)^2) = U
=> Zc = 2ZL => 1/2pi.f1.C = 2.2pi.f1.L
=> f1 = f3/ căn 2
+ Khi f = f2 thì : URC = U. căn (( R^2 + Zc^2)/( R^2 + ( ZL - Zc)^2) = U
=> ZL = 2Zc => 2pi.f2.L = 2.1/ 2pi.f2.C
=> f2 = căn 2.f3
+ Thay vào biểu thức : f1 + f2 = 150 căn 2
suy ra : f3 = 100 Hz
OK E NHA !
hoàng trọng công
giúp e câu này với ạ :
- Đặt điện áp xc có giá trị hd 200V vào hai đầu đm AB mắc nt theo thứ tự đoạn AM chứa L , đoạn MN chứa R , đoạn NB chứa C . Các giá trị R,L,C hữu hạn và khác 0. Với f = f1 thì uAN ko đổi khi R thay đổi . Với f = f2 thì uMB ko thay đổi khi R thay đổi . Với f = f3 thì uMN ko thay đổi khi R thay đổi . Tính f3 . Biết f1 + f2 = 150 căn 2 Hz ?
Đoàn Quang Minh
- Bài này của e theo a nên làm như thế này nha :
+ Ta có : Khi f = f3 thì :
UR = U.R/ căn ( R^2 + ( ZL - Zc)^2) = U
=> Zc = ZL => 2pi.f3.L = 1/2pi.f3.C
=> f3 = 1/2pi. căn (LC)
+ Khi f = f1 thì : URL = U. căn (( R^2 + ZL^2)/(R^2 + ( ZL - Zc)^2) = U
=> Zc = 2ZL => 1/2pi.f1.C = 2.2pi.f1.L
=> f1 = f3/ căn 2
+ Khi f = f2 thì : URC = U. căn (( R^2 + Zc^2)/( R^2 + ( ZL - Zc)^2) = U
=> ZL = 2Zc => 2pi.f2.L = 2.1/ 2pi.f2.C
=> f2 = căn 2.f3
+ Thay vào biểu thức : f1 + f2 = 150 căn 2
suy ra : f3 = 100 Hz
OK E NHA !
Thích . 22/01/2018
nguyễn thị thu hương
Ai giải thích câu A với
Hoàng Đức Anh
t nhớ là có tia lửa điện thì sinh ra điện từ trường. khoanh luôn C 28/4/2017
phạm jenny
ok tks c 28/4/2017
Nguyễn Hiếu
chương 4 ak jenny, bài điện từ trường thì phải 28/4/2017
phạm jenny
hiếu ơi , câu này có bài giảng nào về fan natf k nhỉ 28/4/2017
Nguyễn Hiếu
A, B, D sai vì đề hỏi câu sai 28/4/2017
Đoàn Anh Thi
vì sao A, B, D sai giải thích giùm với mod ơi . 28/4/2017
Xem 4 trả lời
phạm jenny
,.......................... . 11/2/2017
Disappearing Dreams !!!!!!!
#hoctaprenluyen: từ trường " xoáy " có thừa ko??? nó luôn kín.... 11/2/2017
ForceForOnlyTarget
có biết từ tr xoáy k ? 11/2/2017
phạm jenny
mấy cái lí thueyets ni có ở sgk k ạ . 11/2/2017
ForceForOnlyTarget
Từ trường biến thiên nó sinh ra trong không gian một điện trường. Dây dẫn chỉ là 1 ví dụ để thấy được sự có mặt của điện trường tại đó.=> Chọn C. . 11/2/2017
phạm jenny
ai giải thích mấy câu lí thuyết ni vs ạ . 11/2/2017
Xem 6 trả lời