Điện trường và từ trường biến thiên cùng tần số

Trong mạch đao động điện từ LC lí tưởng. Chọn đáp án sai?

Trong mạch đao động điện từ LC lí tưởng. Chọn đáp án sai?

A.  Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên cùng tần số nhưng ngược pha nhau.

B.  Độ biến thiên năng lượng điện trường bằng và trái dấu với độ biến thiên năng lượng từ trường

C.  Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số cùng pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.

D.  Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số và vuông pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.

Đáp án   C -)Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số và vuông pha với từ trường dòng điện trong cuộn dây ( khác với điện trường và từ trường trong quá trình truyền sóng điện từ là dao động cùng pha)
\(\Rightarrow\)C sai
\(\Rightarrow\)Chọn đáp án C

- 3 + 4 = -1 =(((((
cùng pha là sai r` . 21/6/2015
Huỳnh Châu Tín
đề sai . 19/6/2015
Hoàng Thị Phương Trinh
khó quá . 15/6/2015
vo thị thi
chọn đáp án sai . 9/6/2015
Lê Nguyên Thảo
cho minh hoi la nang luong dien truong va nang luong tu truong sao nguoc pha vay . 9/6/2015
Trần Trung Nghĩa
. 8/6/2015
anderes iniesta
này thỳ cùng pha này.... . 31/5/2015
phạm lê trịnh
vãi thật, khó gì đâu . 21/5/2015
Tran Van Thuc
đã hiểu mình sai chỗ nào nhưng may là chọn đáp án đúng . 17/5/2015
Tran Van Thuc
câu này mình chọn đáp án đúng và đúng luôn . 17/5/2015
Nguyễn Mỹ Nhi
tèn tén teng . 9/5/2015
Phạm Thị Ánh Sương
zoiiiiiiiiii . 3/5/2015
Ráng lên nhé :))
:"(( buồn . 2/5/2015
Ráng lên nhé :))
tưởng D . 2/5/2015
Diều
lí thuyết khó khó khó :3 . 26/4/2015

uông góc nhưng đồng pha mà . 17/4/2015
Bí Mật
mình nhớ là D mà trời :3 . 17/4/2015
Nguyễn Thị Đào
dddddđ mà . 17/4/2015
Đăng Đần Độn
Ui za . 17/4/2015
Chu Thị Ánh Hồng
ui.sax . 18/6/2014

Xem thêm  bình luận (31/51)          Viết bình luận