Decorations là gì

Thông tin thuật ngữ decorations tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm decorations tiếng Anh decorations
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ decorations

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

decorations tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ decorations trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ decorations tiếng Anh nghĩa là gì.

decoration /,dekə'reiʃn/

Thuật ngữ liên quan tới decorations

 • flannelets tiếng Anh là gì?
 • pulp tiếng Anh là gì?
 • razor-backed tiếng Anh là gì?
 • ebullioscope tiếng Anh là gì?
 • uneatable tiếng Anh là gì?
 • hordes tiếng Anh là gì?
 • underfeeding tiếng Anh là gì?
 • parergon tiếng Anh là gì?
 • worried tiếng Anh là gì?
 • bonze tiếng Anh là gì?
 • glycoside tiếng Anh là gì?
 • picosec tiếng Anh là gì?
 • fabricates tiếng Anh là gì?
 • prematuration tiếng Anh là gì?
 • joinings tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của decorations trong tiếng Anh

decorations có nghĩa là: decoration /,dekə'reiʃn/*  danh từ- sự trang hoàng- đồ trang hoàng, đồ trang trí- huân chương; huy chương

Đây là cách dùng decorations tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ decorations tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh