Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ

  • Câu hỏi:

Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động: YOMEDIA

  • A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.
  • B. ngược chiều đường sức điện trường.
  • C. vuông góc với đường sức điện trường.
  • D. theo một quỹ đạo bất kỳ.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: A

Chọn: A

Hướng dẫn: Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Dưới tác dụng của lực điện làm điện tích dương sẽ chuyển động dọc theo chiều của đường sức điện trường. Điện tích âm chuyển động ngược chiều đường sức điện trường. Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE