Đại học Du lịch Hải Phòng

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

-

Đại học Du lịch Hải Phòng

Mọi chi tiết xin liên hệ

Ban tuyển sinh  Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng.

Hotline: 0914.552.322 - 0225.3552.322

Địa chỉ: Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại:http://bit.ly/2H8ZkEu

Fanpage:https://www.facebook.com/CaodangdulichHaiPhong/

Tải về:

phieudangkyhoc-totnghiepthpt.docx

phieudangkyhoc-totnghiepthcs.docx

Đại học Du lịch Hải Phòng

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Đại học Du lịch Hải Phòng