Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 10uc

Công của lực điện trường dịch chuyển quãng đường 1 m một điện tích 10 μC vuông góc với các đường sức điện trong một điện?

Công của lực điện trường dịch chuyển quãng đường 1 m một điện tích 10 μC vuông góc với các đường sức điện trong một điện trường đều cường độ 106 V/m là

A.  1 J.

B.  1000 J.

C.  1 mJ.

D.  0 J.

Đáp án   D

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 10uc

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 10uc