Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 10uc

Công của lực điện trường dịch chuyển quãng đường 1 m một điện tích 10 μC vuông góc với các đường sức điện trong một điện?

Công của lực điện trường dịch chuyển quãng đường 1 m một điện tích 10 μC vuông góc với các đường sức điện trong một điện trường đều cường độ 106 V/m là

A.  1 J.

B.  1000 J.

C.  1 mJ.

D.  0 J.

Đáp án   D

1.png