Biện pháp nào được coi là hiệu quả nhất trong việc hạn chế ô nhiễm môi trường

  • Câu hỏi:

Biện pháp nào sau đây được coi là hiệu quả nhất trong việc hạn chế ô nhiễm môi trường? YOMEDIA

  • A. Trồng nhiều cây xanh
  • B. Xây dựng các nhà máy xử lí rác thải
  • C. Bảo quản và sử dụng hợp lí hoá chất bảo vệ thực vật
  • D. Giáo dục nâng cao ý thức cho mội người về bảo vệ môi trường

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: D Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE