Ba bộ phận chính của máy quang phổ lăng kính

Máy quang phổ lăng kính gồm các bộ phận chính là

A. ống dẫn sáng, lăng kính, buồng sáng.

B.ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng tối.

C.ống dẫn sáng, lăng kính, buồng tối.

D.ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng sáng.

Đáp án B

Các bạn nhớ lại công dụng của các bộ phận này giúp ta hiểu nhớ sâu sắc hơn:

Máy quang phổ có ba bộ phận chính:

- Ống chuẩn trực là bộ phận tạo ra chùm sáng song song.

- Hệ tán sắc có tác dụng phân tích chùm tia song song thành nhiều chùm tia đơn sắc song song.

- Buồng ảnh dùng để quan sát hay chụp ảnh quang phổ.