Ví dụ về lực thực hiện công

Nêu ví dụ về lực khi thực hiện công?

Nêu ví dụ về lực khi thực hiện công?

Ví dụ
Kéo cột cờ, kéo dàn giáo,...

Vd1: Con bò đang kéo xe

Lực thực hiện công: lực kéo

Vd2: Người đẩy xe đang chuyển động

Lực thực hiện công: lực đẩy

Một người giữ cho cái thang không bị lung layđể người phía trên trèo lên. Trong trường hợp này có lực tác dụng lên thang nhưng thang không di chuyển lên cũng không có công cơ học tác dụng lên thang

bò kéo xe,ô tô chở hàng,đá bóng, xi lanhđang bơm nước phun ra.