Thú sinh sản bằng cách nào

Hay nhất

Có hiện tượng thai sinh( ví dụ mang thai ở người) vì phôi bám vào tử cung của mẹ , vì vậy màn đệm tiếp xúc với màn tử cung tạo thành nhau thai , nhau thai phát triển trong cơ thể mẹ , lấy thức ăn trực tiếp từ cơ thể mẹ nhờ dây rốn ( như ở người). Con sinh ra đã được nuôi bằng sữa mẹ

~ Chúc bạn học tốt! ~

Hình thức sinh sản của thú có đặc điểm gì

Có hiện tượng thai sinh( ví dụ mang thai ở người) vì phôi bám vào tử cung của mẹ , vì vậy màn đệm tiếp xúc với màn tử cung tạo thành nhau thai , nhau thai phát triển trong cơ thể mẹ , lấy thức ăn trực tiếp từ cơ thể mẹ nhờ dây rốn ( như ở người). Con sinh ra đã được nuôi bằng sữa mẹ

~ Chúc bạn học tốt! ~

- Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ

- Nhau thai phát triển trong cơ thể mẹ với nhiều noãn hoàng

Có hiện tượng thai sinh vì phôi bám vào tử cung của mẹ , do vậy màn đệm tiếp xúc với màn tử cung tạo thành nhau thai , nhau thai phát triển trong cơ thể mẹ , lấy thức ăn trực tiếp từ cơ thể mẹ nhờ dây rốn. Con sinh ra đã được nuôi bằng sữa mẹ

Hình thức sinh sản vô tính:
Không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái trong sự thụ tinh.
Ví dụ:
+ Sự phân đôi cơ thể của động vật nguyên sinh.
+ Sinh sản sinh dưỡng: mọc chồi hoặc tái sinh của thủy tức.
Hình thức sinh sản hữu tính:
Có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái trong sự thụ tinh .
Ví dụ:
+ Sự ghép đôi để trao đổi tinh dịch trong sinh sản của giun đất
+ Sự sinh sản của ĐVCXS...

LINK:http://lazi.vn/edu/exercise/hinh-thuc-sinh-san-cua-thu-co-dac-diem-gi

Video liên quan