Quê ngoại Tiếng Anh là gì

quê ngoại Dịch Sang Tiếng Anh Là

+  one's mother's village

Cụm Từ Liên Quan :

//