On the record là gì

record

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa  và cách dùng của từ: recordPhát âm : /'rekɔ:d/ Your browser does not support the audio element.

+ danh từ

 • (pháp lý) hồ sơ
 • to be on record
  được ghi vào hồ sơ; có thực (vì đã được ghi vào hồ sơ)
 • it is on record that...
  trong sử có ghi chép rằng...
 • biên bản
 • sự ghi chép
 • (số nhiều) văn thư; (thương nghiệp) sổ sách
 • di tích, đài, bia, vật kỷ niệm
 • lý lịch
 • to have a clean record
  có lý lịch trong sạch
 • (thể dục,thể thao) kỷ lục
 • to break (beat) a record
  phá kỷ lục
 • to achieve a record
  lập (đạt) một kỷ lục mới
 • to hold a record
  giữ một kỷ lục
 • world record
  kỷ lục thế giới
 • đĩa hát, đĩa ghi âm
 • (định ngữ) cao nhất, kỷ lục
 • a record output
  sản lượng kỷ lục
 • at record speed
  với một tốc độ cao nhất
 • to bear record to something
 • chứng thực (xác nhận) việc gì
 • to keep to the record
 • đi đúng vào vấn đề gì
 • off the record
 • không chính thức
 • to travel out of the record
 • đi ra ngoài đề[ri'kɔ:d]

+ ngoại động từ

 • ghi, ghi chép
 • to record the proceeding of an assembly
  ghi biên bản hội nghị
 • thu, ghi (vào đĩa hát, máy ghi âm)
 • chỉ
 • the thermometer records 32 o
  cái đo nhiệt chỉ 32o
 • (thơ ca) hót khẽ (chim)
 • to record one's vote
 • bầu, bỏ phiếu

Từ liên quan

 • Từ đồng nghĩa:
  criminal record record book book track record phonograph record phonograph recording disk disc platter commemorate memorialize memorialise immortalize immortalise register read show tape enter put down
 • Từ trái nghĩa:
  erase delete

Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "record"

 • Những từ phát âm/đánh vần giống như "record":
  record regard re-sort resort
 • Những từ có chứa "record":
  case-record compact disc recordable congressional record criminal record record record film record-holder record-player recorder recording  more...
 • Những từ có chứa "record" in its definition in Vietnamese - English dictionary:
  kỷ lục quay phim viết thu thanh phá kỷ lục lập kỷ lục hồ sơ sổ điền ghi âm gain  more...

Lượt xem: 868