Khi đặt đoạn dây dẫn có dòng điện trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ B

Khi đặt đoạn dây dẫn có dòng điện vào trong từ trường có vectơ cảm ứng từ, lực từ tác dụng lên dây dẫn sẽ

Khi đặt đoạn dây dẫn có dòng điện vào trong từ trường có vectơ cảm ứng từ, lực từ tác dụng lên dây dẫn sẽ

A.  nằm dọc theo trục của dây dẫn.

B.  vuông góc với dây dẫn.

C.  vừa vuông góc với dây dẫn, vừa vuông góc với vectơ cảm ứng từ.

D.  vuông góc với vectơ cảm ứng từ.

Đáp án   C Lực từ tác dụng lên dây dẫn vuông góc với dây dẫn và vec tơ cảm ứng từ (F,B,I tạo thành tam diện thuận).

Nguyễn Hữu Thành
Câu ni ko để ý kĩ đáp án C . 7/2/2017
Vũ Thị Nhung
SGK bài 27 . 9/1/2017
Ngô Huyên Ly
Ai giải thích với ạ . 5/1/2017