i got the receipt là gì - Nghĩa của từ i got the receipt

i got the receipt có nghĩa là

Đã sử dụng Khi một con chó cái bắt bạn gian lận

Thí dụ

Bitch câm:*Bắt bạn trên FaceTime với một cô gái khác*
Bitch câm: Ai là con chó cái đó
Tôi: stfu tôi đang xem phim khiêu dâm với cái mông ngu ngốc của bạn
Bitch câm: TF bạn có nghĩa là bạn đang xem phim khiêu dâm mà con chó cái đang nói chuyện với bạn
Tôi: pornhub premium của nó với ass ass của bạn nói lại với bạn Tôi nhận được biên lai ngay tại đây Bitch