Gia tốc trọng trường khi lên cao

Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều ho?

Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ

A.  tăng vì tần số dao động điều hoà của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.

B.  tăng vì chu kỳ dao động điều hoà của nó giảm.

C.  không đổi vì chu kỳ dao động điều hoà của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường

D.  giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao.

Đáp án   D

1.png
Triệu Vân LV 0, SP 0
vch. Giật cả mình. Cứ tưởng SP sai!
Triệu Vân LV 0, SP 0
Bài này đưa con lắc lên cao thì g giảm => chu kì phải tăng ạ!
Võ Hoàng Bảo
ua cho ki giam thi tan so tang ma chi
Triệu Vân LV 0, SP 0
Ta có:
f= 1/2pi. căn(g/l)
g= G.M/(R+h)^2
càng lên cao => h tăng => g giảm => f giảm
Đáp án B, f tăng là sai
Võ Hoàng Bảo
sao B sai vay

Xem thêm  bình luận (1/6)          Viết bình luận