Giá Sách giáo khoa lớp 4

Bộ Sách giáo khoa lớp 4 năm học 2020 - 2021 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không thay đổi so với năm học trước 2019 - 2020. Được nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tái bản lại (lần thứ mười lăm). Bộ sách gồm 17 quyển gồm Sách giáo khoa và vở bài tập. -  Khổ: 17 x 24cm -  Tác Giả: Nhiều Tác Giả -  Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam -  Năm xuất bản: 2019 - Số trang: 1796 trang 1. Tiếng Việt lớp 4 - tập 1 ... 15.000 2. Tiếng Việt lớp 4 - tập 2 ... 14.000 3. Toán lớp 4 .... 13.000 4. Khoa Học Lớp 4 ...... 12.000 5. Lịch Sử và Địa Lý lớp 4 .. 13.000 6. Âm Nhạc lớp 4 ....... 4.000 7. Đạo Đức lớp 4 .... 4.000 8. Kỹ Thuật lớp 4 ........... 5.000 9. Vở Bài tập Tiếng việt lớp 4 - Tập 1 .............. 12.000 10. Vở Bài tập Tiếng việt lớp 4 - Tập 2 ............ 10.200 11. Vở Bài tập Toán lớp 4 - tập 1 ................ 9.900 12. Vở Bài tập Toán lớp 4 - tập 2 .................. 11.700 13. Vở Bài tập Khoa học lớp 4 ............. 8.100 14. Vở Bài tập Lịch sử lớp 4 ......... 5.400 15. Vở Bài tập Đạo đức lớp 4 .............. 5.400 16. Thực Hành Kỹ Thuật lớp 4 ................ 6.000 17. Vở Bài tập Địa lý lớp 4 ............ 6.600 GIÁ TRỌN BỘ: .... 155.300

Sách đầy đủ, đóng gói cẩn thận, rẻ hơn mua ở ngoài nhiều nha

Sản phẩm chất lượng tốt,phù hợp với giá tiền,rất tuyệt vời

B2bsueuhxiebgubeuxxhibwxqzibqb9w9habdexubibxiwxbiwxbiwxbeuxbiexbiexnpxpqznpqxbqidbiwxbiwbxoqnzpqxnpqnxeiuxboanpxmwoxnienxw9znwozbeubixpqzn29bxe8bonz0qzk0q8xb2ubdmZpqkdh92d2j0d019djw